تبلیغات
تاریخ ایران و ادیان - کیشهای عرب
 
درباره وبلاگ


بار الها


از کوی تو بیرون نشود پای خیالم


نکند فرق به حالم


چه برانی، چه بخوانی


چه به اوجم برسانی


چه به خاکم بکشانی


نه من آنم که برنجم


نه تو آنی که برانی


نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم


نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی


در اگر باز نگردد نروم باز به جایی


پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی


کس به غیر از تو نخواهم


چه بخواهی چه نخواهی


باز کن در، که جز این خانه مرا نیست پناهی


مدیر وبلاگ : اللهوردی قراچرلو
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
بار الها از کوی تو بیرون نشود پای خیالم نکند فرق به حالم چه برانی، چه بخوانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی در اگر باز نگردد نروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی باز کن در، که جز این خانه مرا نیست پناهی
تاریخ ایران و ادیان
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
دوشنبه 18 خرداد 1394 :: نویسنده : اللهوردی قراچرلو

عرب در کیشهای خویش دوصنف بودند : حمس و حله


حمس  - همه  طوایف قریش بودند ، وحله خزاعیان ، چه درمکه فرود آمده وباقریش همسایگی داشتند .


حمس درکاردین برخود سخت می گرفتند وهنگام انجام دادن اعمال حج غذای روغنی نمی پختند ، و شیری اندوخته نمی کردند ، ومیان شیردهی و شیرخوارگانش مانع نمی شدند تاخود آن را رها سازند . موها و ناخنی نمی گرفتند وروغن استعمال نمی کردند و دست به زنان نمی بردند وخودرا خوشبو نمی کردند و گوشتی نمی خوردند و درحج خود کرک و پشم ومویی نمی پوشیدند و لباس نوی بتن می کردند وبا نعلین خویش گرد خانه طواف می نمودند واز نظر تعظیم پاروی زمین مسحد نمی نهادند ودرخانه ای ازخانه های مکه داخل نمیشدند وبسوی عرفات بیرون نمی رفتند ودر مزدلفه میماندند ودرحال انجام مناسک حج درخیمه های چرمی ساکن می شدند و حمس ( جمع احمس ) برای سختگیری درکاردین باین لقب نامیده شدند .


حله یعنی قبییله ای تمیم وضبه ومزینه ورباب وعکل و ثورو قیس عیلان همه اش بجز عدوان و ثقیف وعامربن صعصعه ، وربیعه بن نزار همه اش وقضاعه وحضرموت وعک و قبیله هایی از ازد درحال انجام مناسک شکار را حرام نمیدانستند وهرجامه ای رامی پوشیدند و غذای روغن دارمی پختند اما از در اطاق یا خانه ای وارد نمی شدند و تا محرم بودند درآن جای نمی گرفتند . اینان روغن و عطر استعمال می کردند و گوشت می خوردند . پس هرگاه به مکه می رسیدند پس ازانجام مناسک جامه هایی راکه پوشیده بودند بیرون می آوردند ودیگر آن را نمی پوشیدندوباین جامه ها لقی می گفتند بدین جهت اگر می توانستند جامه های حمس را بکرایه یا عاریه می پوشیدند و گرنه برهنه طواف خانه را انجام می دادند ودرموقع حج ، خود خرید وفروش نمی کردند . این بود دوشریعتی که عرب برآن بودند.


سپس قومی ازعرب به کیش یهود درآمدند و ازاین دین جدا شدند . دیگرانی کیش نصرانی گرفتند قومی هم زندیق شدند وبه کیش ثنوی درآمدند .


آنان که ازعرب یهودی شدند همه مردم یمن بودند ، چه تبع ( تبان اسعد ابوکرب ) که به مدینه آمد ودونفردانشمند دینی یهودی را از آنجا با خود به یمن بردومردم بت پرست یمن را یهودی کرد و آن دونفربا اجازه تبع بتخانه ( رئام ) راکه مردم یمن آنرا بزرگ می داشتند وبرای آن قربانی میکردند ویران نمودند .ومردمی از اوس و خزرج نیز که پس از بیرون رفتن ازیمن برای همسایگی با یهودیان خیبر وبنی قریظه و بنی نضیر بکیش یهود درآمدند ومردمی از بنی حارث بن کعب وقومی ازغسان وقومی از جذام که اینان نیز یهودی شده بودند .


مردمی هم از طوایف عرب کیش نصرانی گرفتند ، ازجمله قومی ازقریش ازبنی اسد بن عبدالعزی که ازآنها است عثمان بن حویرث بن اسد بن عبدالعزی که نزد قیصر روم رفت و آنجا کیش نصرانی گرفت و ورقه ابن نوفل بن اسد ( عبیداله بن جحش هم پس ازاسلام درحبشه نصرانی شد وزید بن عمروبن نفیل درطلب دین حق بود تامرد و خدای ابراهیم را باورداشت . ونیز بنی امر ءالقیس بن زید مناه از بنی تمیم وبنی تغلب از ربیعه ، و طی و مذحج وبهرا وسلیح وتنوخ وغسان ولخم ازیمن . و حجر بن عمروکندی هم زندیق ( ثنوی ) گشته بود .


بگفته ابن قتیبه نصرانیت درمیان ربیعه وغسان و بعض قضاعه ، ویهودیت درحمیروبنی کنانه وبنی حارث بن کعب وکنده ، وزرتشتی در تمیم بود و ازتمیم زراره بن عدس تمیمی و پسرش حاجب بن زراره که دختر خودرا تزویج کرد وسپس پشیمان شد ونیز اقرع بن حابس و ابوسود جد وکیع بن حسان زرتشتی بودند وزندقه درمیان قریش بود و آنرا ازحیره گرفته بودند .اقرع بن حابس پس ازفتح مکه بدین اسلام درآمد و ازصحابه رسول اکرم بشمارآمده است . اوست که رسول خدا را دید حسن یا حسین را می بوسد پس گفت : من ده فرزند دارم ویکی از آنها را نبوسیده ام  پس رسول خدا ( ص ) گفت : من لایرحم لایرحم ، یعنی کسیکه مهربانی ندارد ، مهربانی نخواهد دید .


کیشهای عرب  - عرب دراثر مجاورت باملتهای مختلف ورفت وآمد بکشورها و جابجا شدن در پی چراگاه ( و بامید جوائز سلاطین ) کیشهای مختلف داشت . قریش وعموم فرزندان معدبن عدنان پاره ای ازاحکام دین ابراهیم را بدست داشتند خانه کعبه را زیارت میکردند ومناسک حج را بپا میداشتند ومهمان نواز بودند وماههای حرام را بزرگ میداشتند وکارهای زشت وبریدن ازیکدیگر و ستم کردن بریکدیگر را ناروا میشمردند ومجرمین را شکنجه میکردند و تاروزیکه تولیت کعبه را بدست داشتند پیوسته چنین بودند .


آخرین کسی از فرزندان معد که تولیت بیت الحرام را درعهده داشت ،ثعلبه این آیاد بن نزار بن معد بود ، و چون آیاد بیرون رفت حجابت ( کلید داری ) خانه را خزاعه بدست گرفتند ومناسک حج را ازصورتی که داشت تغییر دادند ، تا آنجا که ازعرفات پیش ازغروب وازجمع ( یعنی مزدلفه که همان مشعرالحرام است ) پیش از طلوع آفتاب کوچ میکردند .


عمروبن لحی ونام لحی ، ربیعه بن حارثه بن عمربن عامر است بسرزمین شام رفت و آنجا مردمی ازعمالقه بودند که بت می پرستیدند پس به آنها گفت : این بتهایی که شمامیپرستید چیستند گفتند اینها بتهائی هستند که آنها را پرستش میکنیم و از آنها یاری می خواهیم پس یاری کرده میشویم وبوسیله آنها باران می خواهیم پس سیراب میشویم . لحی گفت : یکی ازاین بتها رابمن نمی بخشید که آنرا بزمین عرب برم ، همانجا که عرب برای زیارت خانه خدا می آیند پس بتی بنام هبل باو دادند و آنرا به مکه آورد ونزد کعبه نهاد واول بتی بود که درمکه نهاده شده . سپس اساف و نائله را آوردند وهرکدام را بریکی از ارکان کعبه نهادند وطواف کننده طواف خود را ازاساف شروع میکرد و آن را میبوسید ونیز به آن ختم میکرد .

برکوه صفا بتی بنام مجاور الریح وبرکوه مروه بتی بنام مطعم الطیر نصب کردند و چون اعراب برای زیارت خانه می آمدند واین بتها را میدیدند ازقریش وخزاعه جویا میشدند و آنها درجواب میگفتند : اینها را پرستش می کنیم تا مارا به خدا نزدیک کنند پس اعراب که آن را دیدند بتهائی گرفتند وهرقبیله برای خود بتی قرارداد واین بتها راعبادت می کردند تا به گمان خود به خدا نزدیک شوند .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 15 آذر 1397 04:32 ق.ظ

Fine write ups. Many thanks.
no prescription cialis cheap cialis 20 mg cut in half cialis tadalafil online tadalafilo brand cialis nl cialis 100 mg 30 tablet brand cialis generic cialis efficacit comprar cialis navarr cialis preise schweiz
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:52 ق.ظ

You've made your point!
import cialis cialis pills boards only best offers cialis use cialis farmacias guadalajara cialis per paypa cialis uk next day i recommend cialis generico order generic cialis online pastillas cialis y alcoho cialis patentablauf in deutschland
سه شنبه 13 آذر 1397 11:26 ب.ظ

Fine postings. Kudos.
cialis rckenschmerzen cialis cuantos mg hay cialis price in bangalore side effects for cialis cialis qualitat legalidad de comprar cialis preis cialis 20mg schweiz precios de cialis generico cialis qualitat acheter cialis kamagra
سه شنبه 13 آذر 1397 12:56 ق.ظ

Whoa tons of excellent material!
cialis generika in deutschland kaufen cialis patent expiration the best site cialis tablets where to buy cialis in ontario cialis et insomni safe site to buy cialis online generic cialis soft gels cialis super acti click here to buy cialis cialis tablets australia
دوشنبه 12 آذر 1397 12:35 ق.ظ

Kudos! I like this.
when will generic cialis be available india cialis 100mg cost cialis without a doctor's prescription acquistare cialis internet 5 mg cialis pharmacie en ligne canadian discount cialis cialis 05 tadalafil 5mg il cialis quanto costa cialis 10mg prix pharmaci
یکشنبه 11 آذر 1397 11:24 ق.ظ

You expressed it perfectly!
cialis daily new zealand cialis for sale south africa buying brand cialis online cialis pills in singapore comprar cialis navarr look here cialis cheap canada price cialis per pill cialis canada click here cialis daily uk enter site very cheap cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:17 ق.ظ

You actually stated that superbly.
cialis prezzo in linea basso cialis name brand cheap non 5 mg cialis generici canada discount drugs cialis cialis daily cialis y deporte how do cialis pills work cialis e hiv estudios de cialis genricos cialis mit grapefruitsaft
جمعه 9 آذر 1397 12:28 ب.ظ

Amazing plenty of terrific facts.
cialis sale online cialis pills in singapore sialis buy original cialis click here take cialis enter site natural cialis viagra vs cialis vs levitra cialis generique comprar cialis navarr safe dosage for cialis
جمعه 9 آذر 1397 12:56 ق.ظ

Thanks a lot! An abundance of info!

dosagem ideal cialis price cialis wal mart pharmacy tadalafil tablets cialis generique generic cialis soft gels cheap cialis cialis from canada cialis dosage female cialis no prescription cialis 5 mg scheda tecnica
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:35 ب.ظ

Really lots of terrific tips.
enter site 20 mg cialis cost buying cialis on internet non 5 mg cialis generici cialis generico in farmacia order generic cialis online when can i take another cialis rx cialis para comprar prices for cialis 50mg compare prices cialis uk il cialis quanto costa
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:13 ق.ظ

Well expressed certainly. .
cialis super acti the best site cialis tablets prescription doctor cialis cialis 5 mg schweiz tadalafilo cialis italia gratis free cialis buying cialis overnight cialis online holland cialis 20mg prix en pharmacie
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:01 ق.ظ

You mentioned it exceptionally well!
buy 10 mg levitra buy levitra 20 mg buy levitra online buy 10 mg levitra levitra 20mg buy levitra generic generic levitra levitra 10 mg kopen vardenafil levitra without a doctor prescription
شنبه 31 شهریور 1397 02:58 ب.ظ

Great information. Thanks a lot!
canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmacy online 24 north west pharmacy canada canadian pharmacy world canadian pharmacy no prescription online pharmacies canadian pharmacies without an rx trust pharmacy of canada canadian medications list the best canadian online pharmacies
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:53 ب.ظ

Information well taken..
buy generic cialis precios de cialis generico cialis coupons printable where cheapest cialis generic cialis pill online safe site to buy cialis online viagra vs cialis cialis kamagra levitra achat cialis en itali cialis 100mg suppliers
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:44 ب.ظ

Thanks, I value it!
tadalafil 20 mg cialis super acti prix cialis once a da we like it cialis soft gel legalidad de comprar cialis legalidad de comprar cialis cialis uk best generic drugs cialis cialis coupon buy online cialis 5mg
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:27 ق.ظ

Really tons of valuable info.
free generic cialis buying cialis on internet wow cialis tadalafil 100mg cialis soft tabs for sale cialis sans ordonnance cialis generico online how much does a cialis cost callus cialis price in bangalore generic for cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:36 ب.ظ

This is nicely expressed. .
buy viagrow canadian online pharmacies rated canada vagra canadian medications 247 northwest pharmacies online how safe are canadian online pharmacies north west pharmacies canada canada medications cheap drugstore online canada canadianpharmacyusa24h
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:45 ق.ظ

With thanks. Plenty of forum posts!

buy tadalafil online buy viagra without rx how to get viagra prescription online online pharmacy sildenafil buy generic viagra online how get viagra viagra purchase online viagra prices uk where can you buy viagra online safely where to buy viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:42 ق.ظ

This is nicely put. !
buy cheap cialis in uk cialis side effects dangers what is cialis when will generic cialis be available cialis therapie cialis online nederland female cialis no prescription cialis sale online cialis generique generic cialis 20mg uk
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:53 ق.ظ

Kudos! A good amount of facts!

side effects for cialis tarif cialis france buy cialis online legal cialis pills fast cialis online cialis tablets for sale cialis generic tadalafil buy cialis online napol cialis tadalafil online safe site to buy cialis online
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:45 ق.ظ

Wow quite a lot of helpful info!
viagra without presc uk generic sildenafil buy cheapest viagra online buy viagra sildenafil online generic viagra purchase where to buy sildenafil uk online sildenafil uk canadian pharmacy online pharmacy buy brand viagra
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:51 ق.ظ

Whoa a lot of superb information!
cialis pills boards cialis 30 day sample cialis en mexico precio look here cialis cheap canada generic cialis pro cialis billig cialis therapie cialis tablets generic cialis levitra weblink price cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:08 ق.ظ

You explained this very well!
tadalafilo cialis coupons printable cialis name brand cheap cialis generique cialis kaufen wo we choice cialis pfizer india cialis online cialis pills in singapore cialis side effects cialis rezeptfrei sterreich
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:26 ب.ظ

Valuable write ups. Many thanks.
we recommend cialis info cialis billig cialis ahumada cialis prezzo di mercato canadian cialis tesco price cialis canadian discount cialis cialis without a doctor's prescription cialis savings card cuanto cuesta cialis yaho
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:35 ق.ظ

Thanks, Terrific information.
order online pharmacy rx pharmacy viagra order sildenafil online uk buy viagra with no prescription buying viagra online uk how to buy viagra online uk buy viagra europe where to buy viagra from viagra nz buy online prescription for viagra
جمعه 17 فروردین 1397 06:23 ب.ظ

Excellent material. Regards.
side effects for cialis cialis uk cialis without a doctor's prescription generic cialis levitra prix de cialis cialis kamagra levitra buy cialis uk no prescription cialis farmacias guadalajara enter site 20 mg cialis cost click here cialis daily uk
جمعه 3 فروردین 1397 02:12 ب.ظ

Cheers. Numerous data!

cost of cialis cvs safe site to buy cialis online cialis italia gratis callus buying cialis in colombia cialis online napol get cheap cialis what is cialis how to purchase cialis on line buy cialis uk no prescription
سه شنبه 7 آذر 1396 07:40 ب.ظ
معمولا در پست های وبلاگ نویسی را نمی خوانم، اما می خواهم بگویم که این نوشتار من را مجبور کرد که این کار را انجام دهد!
طعم نوشتن شما به من شگفت زده شده است. سپاسگذارم، مقاله بسیار خوبی است.
دوشنبه 13 شهریور 1396 02:45 ق.ظ
Hi, i think that i saw you visited my website so i came to go back the
favor?.I'm attempting to find things to improve my site!I assume its adequate to make use of a few of your ideas!!
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:41 ق.ظ
Hello friends, pleasant article and pleasant urging commented here, I am actually enjoying by these.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30