تبلیغات
تاریخ ایران و ادیان - قیام حارث بن سریج ( مرجئه )
 
درباره وبلاگ


بار الها


از کوی تو بیرون نشود پای خیالم


نکند فرق به حالم


چه برانی، چه بخوانی


چه به اوجم برسانی


چه به خاکم بکشانی


نه من آنم که برنجم


نه تو آنی که برانی


نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم


نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی


در اگر باز نگردد نروم باز به جایی


پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی


کس به غیر از تو نخواهم


چه بخواهی چه نخواهی


باز کن در، که جز این خانه مرا نیست پناهی


مدیر وبلاگ : اللهوردی قراچرلو
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
بار الها از کوی تو بیرون نشود پای خیالم نکند فرق به حالم چه برانی، چه بخوانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی در اگر باز نگردد نروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی باز کن در، که جز این خانه مرا نیست پناهی
تاریخ ایران و ادیان
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
سه شنبه 24 شهریور 1394 :: نویسنده : اللهوردی قراچرلو

حارث بن سریج تمیمی که درمنابع چینی قدیم اورا حارث مروی نام برده اند مردی مسلمان و پرهیزکار و زاهد ومصلحی بود که درسال 116 هجری بر علیه هشام بن عدالملک قیام کرد ،و گاهی درصف سپاهیان اسلام با ترکهامی جنگید وزمانی با سپاه ترک به جنگ لشکر اسلام می رفت خراسان وماوراءالنهررا برعلیه امویان شورانید  و ظاهرا بر مبادی مرجئه تکیه داشت و ( اهل تسویه وحساب ) بود مردم را به کتاب خدا وسنت رسول ( ص) دعوت می کرد . وعده می داد که با اهل ذمه بروفق عهد وشرط ذمه رفتارکند وازکسانی که  اسلام آورند خراج به جور نگیرد . واین وعده ها هم موالی را مجذوب می کرد وهم اهل ذمه را به او علاقمند می ساخت . درحقیقت مخالفت او با دولت براثر مالیات سنگین مردم بود و آنچه ازمقصود حارث ویارانش بدست می آید این است که مدتها بود آنها را بنام مرجئه می نامیدند ، مرجئه درلغت عرب به معنی تاخیراست یعنی قایلان با رجاء عمل ازنیت و اعتقاد رامی گویند هرکس ایمان به وحدانیت خدا آورد نمی توان حکم به کفر اورا داد ومرجئه درتکفیر نمودن عثمان و علی (ع) مخالف با خوارج بودند ومرجئه نقش مهمی بین اعراب وموالی ایفا می کردند زیرا طرفداران مرجئه می گفتند روا نیست دولت با تازه مسلمانها بطور ناشایست رفتار کند برفرض اینکه هنوزبرکفر خود باقی باشند ولی اکنون که اسلام آورده اند آنچه برای یکنفر مسلمان شایسته است باید برآنها هم روا باشد ونباید باسایر مسلمین فرق داشته باشند ازاین رو هردولتی که سیاست آن برخلاف مسلک مرجئه بود واعمال ظلم می کرد مرجئه با آنان می جنگید ومقصود آنها بازگشت به مبداء مساوات بین مللی که اسلام اختیارکرده بودند واینکه هیچگونه برتری عرب را برعجم نیست مگر درتقوی و پرهیزکاری وحارث که به عقیده مرجئه بود درسال 110جزوسپاهیان اشرس بن عبداله سلمی امیرخراسان بامردم سغد وبخاراکه کافرشده بودندوازترکان لشکر امدادی خواسته بودند جنگید ومسلمانان دراین جنگ بزحمت افتاده بودند وحارث به مسلمانان گفت : کشته شدن باشمشیر چه دردنیا وچه ازلحاظ ثواب آخرت بهتراز مردن با تشنگی است . حارث همراه سوارانی ازبنی تمیم جنگ کردند وترکان را عفب راندند وبعداز آن حارث امیرخراسان گردید وبعد ازمدتی حارث ازخراسان عزل واسد برآن ولایت گماشته شد وحارث درسال 116 هشام را ازخلافت خلع کرد وجامه سیاه برتن کرد ومردم را به کتاب خدا و سنت پیامبر ( ص) وکسب رضایت خاندان پیامبر(ص) دعوت میکرد چون مقارن آن روزگاران ازتاثیراخبارملاحم ظهور مهدی موعود وبیرون آمدن علم سیاه از جانب شرق درغالب زبانها جاری بود .و درآن آشوب ظلم و فساد مروانیان ،خراسان بشارت دهنده امید به شمار می آمد . وحارث نیز خود رامهدی منتظر می دانست که خداوند اوررا برای یاری مظلومین وستم دیدگان فرستاده است وازاینروبرای رهائی بردگان رنجبر وموالی آتش شورش رابربنی امیه روشن کرد . ویوسف بن عمرتقفی فرمانروای عراق به نصر بن سیارنامه نوشت و به او دستورداد که حارث بن سریج را ازپای درآورد وحارث نزد خاقان ترک رفت وچند سالی درآنجا اقامت کرد ودرسال 127به مرو بازگشت وسبب برگشتن او چنین بود که چون درخراسان میان نصربن سیار وجدیع کرمانی درسال 126 اختلاف افتاد وبه روزگاریزید بن ولید بود نصر ترسید که حارث بن سریج همراه یاران و طرفدارانش به جنگ او بیاید مقاتل بن حیان نبطی وکسان دیگری رافرستاد که اورا ازسرزمینهای ترک برانند ، خالد بن زیاد بدی ترمذی  وخالد بن عمرو وابسته بنی عامر پیش یزید بن ولید رفتند وازاوبرای حارث امان گرفتند ،که امان داد وبه نصر بن سیار و عبد اله بن عمربن عبد العزیز هم دستور داد آنچه از حارث گرفته اند پس دهند چون حارث آمد مرد م به استقبال او رفتند ونصرهم ازاودیدار کرد واورا منزل داد ومقرری معادل روزی پنجاه درهم برایش مقررکرد،معمولا او فقط به یک نوع غذا قناعت می کردنصر افراد خاندان وفرزندان حارث را آزاد کرد ونصر به او پیشنهادکرد که فرماندهی به اوبدهد وصدهزاردینار در اختیارش بگذارد که نپذیرفت . حارث به نصر پیام داد که من طالب دنیا ولذات دنیائی نیستم همانا خواهان اجرای احکام کتاب خداوعمل به سنت پیامبر و زمامداری نیکان هستم واگر توچنین کنی تورا برای جنگ با دشمنت یاری می دهم حارث به کرمانی هم پیام فرستاد که اگر نصر عمل به احکام کتاب خد ا وآنچه خواسته ام انجام دهد اوررایاری می دهم وبرای اجرای فرمان خدا قیام می کنم واگر چنان نکند به شرط آنکه توضمانت کنی که قیام به عدل واجرای سنت کنی تورایاری خواهم داد حارث بنی تمیم را به بیعت با خود دعوت کرد گروهی ازایشان وگروهای دیگری ازموالی وسایر قبایل پذیرفتند وگروه بسیاری بخصوص ازموالی براوجمع شدند وبه نصرگفت : من ازاین سرزمین سیزده سال بیرون رفتم برای آنکه برظلم وستم اعتراض کنم وتومی خواهی مرابرآن کارواداری ودرسال 128 پس ازانکه ابن هبیره برعراق حکومت وتسلط یافت فرمان حکومت خراسان را برای نصربن سیار فرستاد و نصربن سیار با مروان بن محمد بیعت کرد حارث بن سریج گفت : یزید مرا امان داده ومروان برای من امان نداده وامان یزید را معتبرنمی دانند ومن از مروان درامان نیستم ومخالفت خود را بانصربن سیار آشکارساخت نصرکسی پیش او فرستاد واورادعوت به اتحاد وهماهنگی کرد وازتفرقه برحذر داشت که حارث نپذیرقت و بیرون شد اردو زد وبه نصر پیام داد مساله خلافت را به شوری واگذاریم که نصرنپذیرفت ، حارث به جهم بن صفوان که سالارجهمیه بودوازموالی راسب ، دستور دادقطعنامه ئی راکه درآن ادعاهای خود وراه وروش حکومت خویش را نوشته بود برای مردم بخواند وچنان کرد وهمینکه مردم آن را شنیدندبرگرد حارث جمع شدند وشمارشان بسیارشد حارث اظهار می داشت که اوهمان صاحب پرچمهای سیاه است نصربن سیار به او پیام داد اگر توچنانی که میگوئی ومعتقدید که دمشق را ویران و پادشاهی بنی امیه رامنقرض می کنید ازمن پانصد سوار ودویست شتر بگیر وانچه ازاموال وساز وبرگ جنگی که می خواهی بگیر وحرکت کن و به جان خودم سوگند اگر چنان باشی که می گوئی من دراختیار توهستم واگر چنان نیستی خویشاوندان خود را تباه خواهی ساخت آنگاه نصر به او پیشنها کرد که اورابه حکومت ماوراء النهر بفرستد و سیصد هزاربه او بدهد که نپذیرفت حارث دستورداد راه وروش اورا دربازارها ومسجد و بردرخانه نصر بخوانند وخوانده شد وگروه بسیاری پیش او آمدند وحارث پیمان شکست و آماده جنگ شد که دراین سال حارث درجنگ با جدیع کرمانی کشته شد. وکیش مرجئه و قیام حارث بن سریج توسط موالی وبعضی ازاعراب تاثیرزیادی دردولت وقت داشت . دولتی که با اصرارزیاد مخالف مساورات دینی رعایا بود وباروش سختی به  جمع مالیات می پرداخت دولت اموی براثر پیروی ازاین نظام کاملا ازمرحله اسلام دورشده بود واسلام مساورات بین تمام مسلیمین گذاشته وهمه مسلمانان را درحقوق سیاسی واجتماعی برابرمی دانست اما به کسانیکه از پیوستن حارت به ترکها و قیام او برضد اعراب تنفر دارند باید گفت که پیوستن حارث به ترکها عوامل دیگری غیر ازخشم او براعراب داشت که اورا مغلوب کردند واگر تازه مسلمانهای بخاری وسمرقند روی ازاعراب ( امویها) برتافته بودند وبرعلیه انها قیام می کردند دلیل نمی شودکه آنها را مرتد ازاسلام دانست امویها براثراجرای قوانین سخت ازخطرناکترین اسباب تبلیغ برضد اسلام شدند که ظلم بنی امیه مخالفت موالی را سبب شد که یک مخالفت دامنه دار بزودی صورت یک جنبش دینی وجهانگیر بخود گرفت تا اسلامی پردامنه و عالم گیر و آسان تر ازانچه بنی امیه می دانستند پدید آید این عبارت بروسعت آن دلالت میکند ( اسلام برتری بین ملل را نمی شناسد ) ومرگ حارث جنبش را متوقف نکرد هنوز یکسال ازوفات او نگذاشته بود که ابومسلم باردیگر آتش شورش بربنی امیه را روشن کرد . شورشی که عرش اموی را واژگون و نفوذ عربی را ازقسمت شرقی دولت عربی برچید.    

ماخذ 1 مروج  الذهب مسعودی ج 2 ص 247 توضیح الملل ص 198 و 199 طبری ج 10 صفحات4430 و4450 و4451 الا غانی ج 13 ص 53 و 55 الکامل ابن اثیر ج 8 ص 223 و نهایه الارب ج 6 ص 344 العبر ج2 ص 380 -  تاریخ شیعه فان فلوتن ص 68 و 69 اخبارالطوال دینوری ص 354 و360

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 9 مرداد 1398 01:25 ق.ظ

You definitely made your point.
canada online pharmacy canadian pharmacy no prescription canada medications buy canadianpharmacyusa24h is it legal global pharmacy canada canadian online pharmacies legal canada pharmacies account discount canadian pharmacies buy viagrow drugs for sale on internet
شنبه 1 تیر 1398 09:30 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis for daily use cialis canada acheter cialis meilleur pri cialis 20mg cipla cialis online generic for cialis safe site to buy cialis online cialis tablets australia cialis soft tabs for sale when will generic cialis be available
جمعه 31 خرداد 1398 01:47 ق.ظ

You explained it very well.
estudios de cialis genricos purchasing cialis on the internet cialis billig cialis y deporte india cialis 100mg cost cialis dose 30mg price cialis per pill where do you buy cialis cialis coupons printable cialis 20mg prix en pharmacie
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:50 ق.ظ

Incredible loads of wonderful material.
bulk cialis no prescription cialis cheap cialis generika look here cialis order on line buy online cialis 5mg cialis 100 mg 30 tablet acheter du cialis a geneve canada discount drugs cialis precios cialis peru cialis 5mg billiger
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:40 ب.ظ

This is nicely put. !
side effects of cialis generic cialis pro we like it cialis price discount cialis sublingual cialis online cialis 5 mg online cialis cialis efficacit cialis coupons cialis 5mg prix
شنبه 25 خرداد 1398 03:10 ب.ظ

You actually suggested this well.
are there generic cialis we use it 50 mg cialis dose does cialis cause gout cialis without a doctor's prescription cialis generico online cialis 10mg prix pharmaci side effects of cialis cialis authentique suisse rezeptfrei cialis apotheke tesco price cialis
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:48 ق.ظ

Cheers. Helpful stuff.
cialis generisches kanada viagra vs cialis cialis canada on line we recommend cialis best buy cialis official site cialis 5 mg effetti collateral costo in farmacia cialis only now cialis 20 mg we like it safe cheap cialis cialis 5 mg effetti collateral
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:57 ق.ظ

You actually suggested this wonderfully!
recommended site cialis kanada click here cialis daily uk overnight cialis tadalafil cialis qualitat cialis kaufen bankberweisung cialis bula sialis cialis super kamagra click here to buy cialis cialis professional from usa
چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:10 ب.ظ

Position certainly regarded.!
northwest pharmacies in canada prescription drugs without prior prescription canadian online pharmacies reviews buy viagra usa northwest pharmacies online canada rx trust pharmacy canadian canadian pharmacy pharmacy near me canadian medications by mail
شنبه 17 فروردین 1398 01:20 ب.ظ
2018年エルメス ブランド コピー 財布
جمعه 16 آذر 1397 03:56 ق.ظ

Kudos. I appreciate it.
generic cialis soft gels we like it cialis price canadian discount cialis cialis usa cost cialis generico milano viagra vs cialis vs levitra bulk cialis how to purchase cialis on line click here cialis daily uk cialis generique
سه شنبه 13 آذر 1397 02:45 ب.ظ

Thank you, I appreciate it!
only best offers cialis use non 5 mg cialis generici cialis 100mg suppliers cialis side effects dangers cialis en mexico precio how much does a cialis cost cialis sale online cialis canada on line cialis 05 free generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:15 ب.ظ

This is nicely expressed! !
buy cheap cialis in uk cialis taglich cialis 20mg preis cf cialis generic buy name brand cialis on line viagra vs cialis vs levitra cialis rckenschmerzen buy cialis uk no prescription cost of cialis cvs where to buy cialis in ontario
یکشنبه 11 آذر 1397 02:47 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
buy online cialis 5mg the best site cialis tablets cialis generic availability online cialis cialis patent expiration overnight cialis tadalafil cialis generika in deutschland kaufen legalidad de comprar cialis generic cialis tadalafilo
شنبه 10 آذر 1397 02:40 ب.ظ

You suggested this wonderfully!
cialis cipla best buy cialis rezeptfrei sterreich buy cheap cialis in uk prezzo cialis a buon mercato cialis 30 day sample cialis generika buying cialis overnight 200 cialis coupon rx cialis para comprar comprar cialis navarr
شنبه 10 آذر 1397 02:22 ق.ظ

Superb data. Appreciate it!
cialis generique cialis uk side effects for cialis price cialis per pill buy cialis uk no prescription cilas cialis para que sirve cialis generico online cialis for sale south africa cialis online holland
جمعه 9 آذر 1397 03:15 ق.ظ

Thanks, Loads of write ups.

cialis price in bangalore chinese cialis 50 mg calis cialis wir preise miglior cialis generico cialis 5mg cialis kaufen bankberweisung tadalafil 20 mg cialis venta a domicilio generic for cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:53 ق.ظ

Regards! Useful stuff.
click now buy cialis brand tadalafil buy original cialis compare prices cialis uk only here cialis pills cialis sicuro in linea cialis online holland trusted tabled cialis softabs we like it cialis soft gel side effects for cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:24 ب.ظ

Kudos. A good amount of stuff.

cialis cipla best buy viagra cialis levitra tadalafil 20mg cialis daily reviews generic cialis generic cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne order generic cialis online cialis price in bangalore click here to buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:21 ق.ظ

Wow tons of valuable tips!
cialis australia org tadalafil 20mg the best site cialis tablets tadalafil we recommend cialis best buy canadian cialis generic cialis at walmart cialis generisches kanada cheap cialis cialis generic availability
پنجشنبه 19 مهر 1397 08:09 ب.ظ

You've made your point!
levitra online buy levitra generic levitra generic cheap 20mg levitra levitra 10 mg kopen generic levitra levitra online levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo vardenafil 20mg
سه شنبه 10 مهر 1397 11:31 ق.ظ

Regards! Quite a lot of content!

we recommend cheapest cialis cialis sans ordonnance cialis for sale in europa cialis kaufen wo cialis kaufen bankberweisung tadalafil 5mg cialis name brand cheap cialis cost link for you cialis price tarif cialis france
شنبه 7 مهر 1397 06:27 ق.ظ

You explained that effectively.
prezzo cialis a buon mercato side effects of cialis price cialis best discount cialis acheter cialis meilleur pri ou acheter du cialis pas cher cialis et insomni cialis mit grapefruitsaft cialis from canada cialis en 24 hora
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:13 ق.ظ

Nicely put. Regards.
cialis kaufen we choice cialis pfizer india click here take cialis side effects of cialis calis cialis sicuro in linea cialis 20mg tadalafil when can i take another cialis acheter cialis meilleur pri
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:10 ق.ظ

Awesome information. Many thanks!
drugstore online canada canada medication cost northwest pharmacies in canada drugs for sale in uk canadian pharmacycanadian pharmacy canadian online pharmacies legitimate canadian pharmacies-24h aarp recommended canadian online pharmacies north west pharmacies canada canadian medications pharmacy
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:50 ق.ظ

You have made your point!
cialis generico postepay cialis side effects cialis 20mg buy cialis sample pack cialis for sale wow look it cialis mexico cialis without a doctor's prescription side effects for cialis cialis bula wow cialis 20
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:44 ب.ظ

Thanks a lot, Excellent stuff!
free generic cialis cialis ahumada cialis lowest price best generic drugs cialis cialis venta a domicilio cialis kamagra levitra cialis 10 doctissimo when will generic cialis be available viagra vs cialis cialis pills price each
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:52 ق.ظ

This is nicely put! !
fast cialis online cialis generico in farmacia cialis sicuro in linea how to purchase cialis on line non 5 mg cialis generici cialis online deutschland overnight cialis tadalafil cialis mit grapefruitsaft cialis en 24 hora weblink price cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:14 ب.ظ

Cheers, Valuable information.
cialis generique recommended site cialis kanada cialis dose 30mg cialis 20 mg achat cialis en itali cialis usa cost pastillas cialis y alcoho cialis rezeptfrei cialis farmacias guadalajara how does cialis work
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:05 ق.ظ

With thanks! A good amount of content!

sildenafil and viagra viagra usa online cheap levitra online viagra order how to get viagra with prescription sildenafil pharmacy best buy for viagra pharmacy viagra prices buy brand viagra online online order for viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30